PSíK

Správa počítačové Karlov a centrálního informačního uzlu

Nástroje pro tento web


merlin:news

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

merlin:news [23. 04. 2018 14:23]
Tomáš Drbohlav vytvořeno
merlin:news [23. 04. 2018 14:45]
Tomáš Drbohlav
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Mailové konference (mailing listy) ====== ====== Mailové konference (mailing listy) ======
  
 +Tato stránka shrnuje informace pro přispěvatele do věřejných i neveřejných rozesílacích seznamů (konferencí) na serveru ''​lists.karlov.mff.cuni.cz''​. S případnými dotazy se neváhejte obrátit [[netadm@karlov.mff.cuni.cz|na naší adresu]].
  
 +===== Úvodní informace =====
 +
 +Na serveru https://​lists.karlov.mff.cuni.cz jsou umístěny rozesílací seznamy (dále též zvané konference) určené především pro distribuci informací k zájemcům z řad fakultní i mimo fakultní veřejnosti. Každá konference má svoji zkratku, stručné označení bez mezer, které slouží k jednoznačné identifikaci,​ příkladem budiž ''​knih-l''​.
 +
 +Konference mohou být **veřejné** nebo **skryté**,​ nezávisle na tom mohou být příspěvky **archivovány**,​ případně nemusí. Podobně archiv může/​nemusí být **veřejně dostupný**,​ přičemž neveřejný archiv je dostupný pro členy (tj. příjemce zpráv) z konference. A konečně, konference může být **otevřená**,​ s možností přihlásit se pro každého, nebo **uzavřená**,​ kdy si náhodní kolemjdoucí nemohou zařídit sami členství.
 +
 +Kromě tohoto základního nastavení lze konferenci široce konfigurovat,​ to u každé konference činí tzv. //​administrátor//​. Kontakt na něj je **dole** na informační stránce každé konference. **Administrátor** má na starosti a plně v moci nastavení rozesílacího seznamu.
 +
 +U každé konference hovoříme o tzv. členech, to jsou příjemci zpráv, které jsou do konference zaslány. Navíc může mít konference přispěvatele,​ což je seznam mailových adres, ze kterých je možné do konference zasílat příspěvky. Tento seznam je oddělený od členů a má smysl především u konferencí,​ ve kterých běžní členové nemohou zasílat příspěvky. Přispěvatel tedy **nemusí** nutně **být členem** konference. S **dotazy**, kdo může či nemůže přispívat do konference je dobré **směrovat na administrátory**.
 +
 +===== Kde, co, kam =====
 +
 +Seznam veřejných konferencí je dostupný na [[https://​lists.karlov.mff.cuni.cz]]. Neveřejné konference z pochopitelných důvodů nejsou nikde vidět, pouze ti, kteří o nich vědí, znají jejich jméno i adresu.
 +
 +**Podrobné informace o každé konferenci** jsou dostupné na adrese ''​https://​lists.karlov.mff.cuni.cz/​mailman/​listinfo/​zkratka_konference'',​ kde je třeba místo zkratky konference doplnit např. ''​knih-l''​ na https://​lists.karlov.mff.cuni.cz/​mailnam/​listinfo/​knih-l.
 +
 +**Adresa pro zasílání příspěvků** je většinou uvedena v podrobných informacích o konferenci. Pokud není, případně pokud ji nechcete hledat, funguje ''​zkratka_konference@dekanat.mff.cuni.cz''​. Lze použít i domény ''​@plk.mff.cuni.cz''​ a ''​@karlov.mff.cuni.cz'',​ všechny konference reagují ve všech uvedených doménách stejně.
 +
 +===== Kudy putují zprávy =====
 +
 +Zpráva je po odeslání na //adresu konference//​ přijata a zkontrolována,​ zda pochází od správného přispěvatele. Poté je **rozeslána** všem přispěvatelům (dle jejich nastavení).
 +
 +Pokud to má konference povoleno, je zpráva krátce po odeslání **uložena do archivu**.
 +
 +U vybraných konferencí (k 22.10.2007 jsou to: ovzs-l, prop-l, stud-l, sw-l, sb-l, seminare-l, a knih-l) je příspěvek (za **dodržení určitých pravidel**, viz. dále) **vložen do newsové konference** (přesněji news archivu). Zpráva je tedy dostupná i přes [[news://​news.karlov.mff.cuni.cz]].
 +
 +Dále jsou vybrané konference (k 22.10.2007 jsou to: stud, ovzs, prop, seminare a sb) prezentovány na [[https://​www.mff.cuni.cz/​|domácí stránce fakulty]].
 +
 +Poslední možnost, kde jsou zprávy dostupné (k 22.10.2007 jde o tyto konference: stud, ovzs, prop, sb, seminare, knih), je tzv. **syndikovaný obsah**, též známo jako RSS. Zde jsou příspěvky za poslední 3 týdny. Adresy typu http://​www.mff.cuni.cz/​rss20/​zkratka_konference_bez_-l_na_konci jsou povětšinou uvedeny též v **podrobných informacích o konferenci**.
 +
 +===== Na co nezapomenout při psaní příspěvků =====
 +
 +Psaní příspěvků do konferencí je třeba věnovat **zvýšenou pozornost**,​ jsou často rozesílány většímu množství příjemců a jednou odeslanou zprávu již není možné vzít zpět.
 +
 +Základem je správně a stručně napsaný //Předmět zprávy//. Zprávy směřující na www stránky **musí** mít předmět **vhodně formulovaný** a napsaný **s diakritikou** (háčky/​čárky),​ viz samostatný oddíl věnovaný zprávám pro www stránky fakulty.
 +
 +**V těle zprávy** není diakritika povinná. Je velmi doporučeno uvádět oslovení a na závěr podpis, jak je zvykem u slušně psaných mailových zpráv.
 +
 +**Přílohy** je třeba před posláním do konference dobře rozmyslet. Podstatné je, zda jsou ve formátu přijatelném pro široké spektrum příjemců a zda je vůbec nutné je rozesílat, zda není stejná informace dostupná na internetu. V tom případě je lépe přílohu nahradit odkazem.
  
merlin/news.txt · Poslední úprava: 23. 04. 2018 14:45 autor: Tomáš Drbohlav

Nástroje pro stránku