PSíK

Správa počítačové Karlov a centrálního informačního uzlu

Nástroje pro tento web


local

Lokálně platné dodatky k pravidlům provozu v počítačové síti na Karlově

MAIL

Pro příjem a odesílání e-mailu v doméně Karlov platí (kromě obecných pravidel) navíc tyto zásady:

 • Přijímat poštu protokolem SMTP lze jen na koncových zařízeních, které mají v DNS MX záznam (tzv. poštovní koncové zařízení, PKZ).
 • MX záznam může přidělit správce domény na základě žádosti správce KZ a při splnění těchto podmínek:
  • PKZ je trvale v provozu (nejméně 23 hodin denně)
  • správce PKZ reaguje (max. do 1 týdne) na poštu odeslanou na adresu
   postmaster@DNS_jméno_PKZ
  • správce PKZ je přihlášen do listu netadm-l@karlov.mff.cuni.cz (viz adresy)
  • správce PKZ udržuje seznam „svých“ uživatelů prostřednictvím AUWI
  • PKZ má nastaven limit na velikost příchozí i odchozí pošty roven 25 MB (26214400 bajtů)
 • Odesílat poštu z koncového zařízení lze za předpokladu, že:
  • používá pro doručení „nelokální“ (tedy směřující mimo PKZ) pošty relay mail.karlov.mff.cuni.cz (např. pomocí makra DS v sendmail.cf), a to jedním z protokolů:
   • SMTP na portu 25
   • SMTP + STARTTLS na portu 25
   • SMTPS (SMTP over SSL) na portu 465
  • v odchozí poště je správně zejména zpáteční adresa (vede tedy na existující účet/alias na PKZ)
 • MX záznam (a tedy statut PKZ) může být pro neplnění výše uvedených podmínek odebrán.

Příjem „nelokální“ pošty na jiná zařízení než PKZ je v tuto chvíli blokován. Odesílání pošty jiným, než zde definovaným způsobem může být (bez dalšího varování) zablokováno, bude-li to situace vyžadovat.

local.txt · Poslední úprava: 23. 07. 2019 14:11 autor: Tomáš Drbohlav

Nástroje pro stránku