PSíK

Správa počítačové Karlov a centrálního informačního uzlu

Nástroje pro tento web


merlin:news

Mailové konference (mailing listy)

Tato stránka shrnuje informace pro přispěvatele do veřejných i neveřejných rozesílacích seznamů (konferencí) na serveru lists.karlov.mff.cuni.cz. S případnými dotazy se neváhejte obrátit na naší adresu.

Úvodní informace

Na serveru https://lists.karlov.mff.cuni.cz jsou umístěny rozesílací seznamy (dále též zvané konference) určené především pro distribuci informací k zájemcům z řad fakultní i mimo fakultní veřejnosti. Každá konference má svoji zkratku, stručné označení bez mezer, které slouží k jednoznačné identifikaci, příkladem budiž knih-l.

Konference mohou být veřejné nebo skryté, nezávisle na tom mohou být příspěvky archivovány, případně nemusí. Podobně archiv může/nemusí být veřejně dostupný, přičemž neveřejný archiv je dostupný pro členy (tj. příjemce zpráv) z konference. A konečně, konference může být otevřená, s možností přihlásit se pro každého, nebo uzavřená, kdy si náhodní kolemjdoucí nemohou zařídit sami členství.

Kromě tohoto základního nastavení lze konferenci široce konfigurovat, to u každé konference činí tzv. administrátor. Kontakt na něj je dole na informační stránce každé konference. Administrátor má na starosti a plně v moci nastavení rozesílacího seznamu.

U každé konference hovoříme o tzv. členech, to jsou příjemci zpráv, které jsou do konference zaslány. Navíc může mít konference přispěvatele, což je seznam mailových adres, ze kterých je možné do konference zasílat příspěvky. Tento seznam je oddělený od členů a má smysl především u konferencí, ve kterých běžní členové nemohou zasílat příspěvky. Přispěvatel tedy nemusí nutně být členem konference. S dotazy, kdo může či nemůže přispívat do konference je dobré směrovat na administrátory.

Kde, co, kam

Seznam veřejných konferencí je dostupný na https://lists.karlov.mff.cuni.cz. Neveřejné konference z pochopitelných důvodů nejsou nikde vidět, pouze ti, kteří o nich vědí, znají jejich jméno i adresu.

Podrobné informace o každé konferenci jsou dostupné na adrese https://lists.karlov.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/zkratka_konference, kde je třeba místo zkratky konference doplnit např. knih-l na https://lists.karlov.mff.cuni.cz/mailnam/listinfo/knih-l.

Adresa pro zasílání příspěvků je většinou uvedena v podrobných informacích o konferenci. Pokud není, případně pokud ji nechcete hledat, funguje zkratka_konference@dekanat.mff.cuni.cz. Lze použít i domény @plk.mff.cuni.cz@karlov.mff.cuni.cz, všechny konference reagují ve všech uvedených doménách stejně.

Kudy putují zprávy

Zpráva je po odeslání na adresu konference přijata a zkontrolována, zda pochází od správného přispěvatele. Poté je rozeslána všem přispěvatelům (dle jejich nastavení).

Pokud to má konference povoleno, je zpráva krátce po odeslání uložena do archivu.

Dále jsou vybrané konference (k 22.10.2007 jsou to: stud, ovzs, prop, seminare a sb) prezentovány na domácí stránce fakulty.

Poslední možnost, kde jsou zprávy dostupné (k 22.10.2007 jde o tyto konference: stud, ovzs, prop, sb, seminare, knih), je tzv. syndikovaný obsah, též známo jako RSS. Zde jsou příspěvky za poslední 3 týdny. Adresy typu http://www.mff.cuni.cz/rss20/zkratka_konference_bez_-l_na_konci jsou povětšinou uvedeny též v podrobných informacích o konferenci.

Na co nezapomenout při psaní příspěvků

Psaní příspěvků do konferencí je třeba věnovat zvýšenou pozornost, jsou často rozesílány většímu množství příjemců a jednou odeslanou zprávu již není možné vzít zpět.

Základem je správně a stručně napsaný Předmět zprávy. Zprávy směřující na www stránky musí mít předmět vhodně formulovaný a napsaný s diakritikou (háčky/čárky), viz samostatný oddíl věnovaný zprávám pro www stránky fakulty.

V těle zprávy není diakritika povinná. Je velmi doporučeno uvádět oslovení a na závěr podpis, jak je zvykem u slušně psaných mailových zpráv.

Přílohy je třeba před posláním do konference dobře rozmyslet. Podstatné je, zda jsou ve formátu přijatelném pro široké spektrum příjemců a zda je vůbec nutné je rozesílat, zda není stejná informace dostupná na internetu. V tom případě je lépe přílohu nahradit odkazem.

merlin/news.txt · Poslední úprava: 11. 07. 2022 12:24 autor: Petr Vlášek

Nástroje pro stránku